Multiculturalisme

De islamisering van onze cultuur € 4,95
De islamisering van onze cultuur - E-book

Een volk zonder bewust beleefde identiteit ontaardt op den duur in een verzameling mensen waarbinnen de samenhang verdwijnt.Elke periode in onze geschiedenis kent haar eigen beperkingen, vergezichten en ook idealen. Ons ideaal is te komen tot een multiculturele samenleving die ook daadwerkelijk als zodanig functioneert. Daartoe zullen we oplossingen moeten zoeken voor de problemen die zich voordoen op plekken waar de Nederlandse cultuur dreigt ondergesneeuwd te raken door islamitische invloeden. Een volk zonder bewust beleefde identiteit ontaardt op den duur in een verzameling mensen waarbinnen de samenhang verdwijnt. Een krachteloos volk, zonder gemeenschappelijke idealen, zonder een stelsel van normen en waarden. Met zo'n volk loopt het uiteindelijk niet goed af. Bewust beleefde Nederlandse identiteit, opkomen voor essentiƫle normen en waarden, in debat gaan met hen die daar een andere mening over hebben, daarover gaat dit boek. Ik hoop dat het aanzet tot nadenken en tot actieve deelname aan het maatschappelijke en politieke debat, opdat de multiculturele samenleving inhoud en vorm krijgt. Het woord als wapen, daarmee moeten we het in de moderniteit doen en op termijn zal dat een respectvol, liefdevol en buitengewoon effectief wapen blijken te zijn! Dit boek is oorspronkelijk verschenen in 2002, als reactie op Fortuyns boek 'Tegen de islamisering van onze cultuur. Nederlandse identiteit als fundament' uit 1997. In 2021 is het opnieuw uitgegeven door Vesper Publishing, voorzien van een nieuw voorwoord door opiniemaker Afshin Ellian.

Wow! what a difference € 13,00
Wow! what a difference

This is a book full of inspiration on differences and inclusion. From conflict and fragmentation to co-creation and connection. Offering you the ingredients to make use of the creative tension between opposing views. With eight inclusion principles that will lead the way to an inclusive work culture. Practical theories set out in less than 650 words. Diversity is about differences and similarities. Inclusion is about using everyone's uniqueness. About looking from a distinctive perspective. Without the automatic pilot. Curiosity. Having the courage to leave the beaten path. A question of mentality. Challenge the obvious. Ask questions. Every day. Opening up. Exploring. Creating. Making it safe to be different. Enjoying each other's differences. And using them. People are key. Social innovation. Inclusion. And/and.