Exacte wetenschappen

Wat zit er in... shampoo? € 20,95
Wat zit er in... shampoo?

Toen een vriendin vroeg: 'Wat is dat eigenlijk voor een stof en waarom zit die in shampoo', ben ik me daarin eens gaan verdiepen. Voordat ik het wist zwom ik in feitjes, eigenschappen en wetenswaardigheden. Nadat ik de eerste ingrediënten van een product had beschrevenvolgden er meer en zo ontstond er een database. Een deel hiervan ligt nu voor u in boekvorm, over de meer dan tweehonderd werkzame stoffen in een alledaags product, shampoo. Vrijwel iedereen gebruikt shampoo, maar slechts weinigen weten wat de genoemde ingrediënten op de verpakking precies doen.Daar komt vanaf nu verandering in.Wybo Palstra (Harlingen, 1960) is afgestuurd in de Moleculaire Wetenschappen, een studie aan de Universiteit Wageningen. Een brede studie die vakgebieden als natuurkunde, scheikunde, biologie en levensmiddelentechnologie aan elkaar knoopte. Na een afgebroken promotieonderzoek ging Wybo bij Philips Medical Systems aan de slag als programmeur vannieuwe scanmethoden. Via een omweg als projectmanager staat hij nu voor de klas als docent scheikunde bovenbouw havo en vwo. Scheikunde is onderdeel van de natuurkunde, biologie is ingewikkelde scheikunde en psychologie is ongelooflijk ingewikkelde scheikunde.

Vogels € 16,75
Vogels

De Franse Ornitholoog Julius Michelet (1822-1898) beschrijft in zijn boek ‘Vogels’ de wereld van deze gevleugelde vrienden op een zeer poëtische wijze, die, naast het leerzame aspect, de lezer ook een gevoel geeft van warme betrokkenheid bij deze prachtige dieren. We kijken mee door de ogen van Julius en zien de belangen van elk schepsel op onze aarde en ook laat hij ons zien hoe wij, als mensen die altijd alles beter lijken te weten, moeten leren dat niet alles door de mens te regelen valt. We moeten de natuur ongemoeid laten, dat is zijn belangrijkste boodschap. Maar, zijn wij bereid te leren? De geschiedenis laat het weinig zien… Een heruitgave van Calbona Uitgeverij Rotterdam, naar Gutenberg

De golvende dierenriem € 18,00
De golvende dierenriem

'De golvende dierenriem' bestaat uit een aan beide zijden bedrukte draaibare sterrenkaart, diameter 24 cm, en een boekje met verklarende teksten. Schijf en boekje zijn samen verpakt in een transparante envelop. De ene kant van de draaibare sterrenkaart toont de zuidelijke sterrenhemel. De sterrenbeelden van de dierenriem hebben een gekleurde gestalte. Bij het draaien van de schijf zie je hoe de dierenriembeelden na elkaar opkomen, stijgen enzovoort en wordt de golvende beweging van de dierenriem zichtbaar. De kleurencirkel van de dierenriem is een hulp meer vertrouwd te raken met de beelden die tegenover elkaar staan (als de Vissen ondergaan, komt de Maagd op). De andere kant toont het cirkelen van de noordelijke sterren om de Poolster. Voor beginners biedt deze veel oriëntatiehulp. Het boekje met hemelkaarten licht de bewegingen van de dierenriembeelden en de stand van de dierenriem toe. Er is een beknopte handleiding om de kaart voor het actuele moment in te stellen en een uitgebreidere toelichting voor het waarnemen van de noordelijke hemel, speciaal voor beginners en leraren, en voor het waarnemen van het golven van de dierenriem. Zie www.liesbethbisterbosch.org/draaibare-dierenriemkaart-298.html

Houden van sterren en planeten € 17,00
Houden van sterren en planeten

Dit boek geeft tegenwicht aan abstracties als 'lichtjaren', het kijken naar 'gedoofde sterren' en zelfs de 'Big Bang'. De auteur zet de lezer met beide benen op de grond door de waarnemingsverschijnselen aan de hemel te leren volgen en te begrijpen en zo de schoonheid van de sterrenhemel beleefbaar te maken. Het boek is ingedeeld in drie delen. Deel 1 Aanschouwelijk wordt de lezer ingevoerd in het doorzien van de veranderingen aan het firmament. Deel 2 De werking van sterren en planeten op alles wat leeft op Aarde. Een eigen, onderbouwde theorie over de Zon kan menig wereldbeeld doen schudden. Deel 3 Spirituele en geesteswetenschappelijke kijk op sterren en planeten. Fascinerend zijn de overeenkomsten met hoe in vóórmaterialistische tijden de hemelkoepel ervaren werd. Zou het dan toch waar kunnen zijn wat van oude culturen overgeleverd is? Michiel Rietveld (1946) studeerde aan de Universiteit Wageningen en richtte het Centrum Kraaybeekerhof in Driebergen op. In 2016 nam hij na 40 jaar afscheid. Zijn eerste boek Houden van de Aarde verscheen in 2011, over de biologisch-dynamische landbouw als landbouw van de toekomst. Het tweede boek Wordt vervolgd (2013), over de logica in karma en reïncarnatie. De titel had ook kunnen zijn Houden van mensen. Dit is zijn derde boek. Michiel gaf veel lezingen en cursussen in binnen- en buitenland en staat bekend als inspirator met visie en bovenal als bevlogen spreker en docent.

Liefde & wiskunde € 25,50
Liefde & wiskunde

Edward Frenkel (1968) is hoogleraar wiskunde aan de Universiteit vanCalifornië, Berkeley, lid van de AmericanAcademy of Arts and Sciences, en winnaar vande Hermann Weyl Prize voor wiskundige fysica.Als begaafde jongeman werd Frenkel niet tot deUniversiteit van Moskou toegelaten omdat hijJoods was, maar hij klom letterlijk over vijf meterhoge hekken om illegaal colleges te kunnen volgen.Een verhaal over passie en doorzettingsvermogen.Een paar vooraanstaande hoogleraren namen hem onder hun hoede en zokreeg hij de kans al heel jong over zijn onderzoek te publiceren. Verderpubliceerde hij voor een algemeen publiek in The New York Times enThe Scientific American. Als 21-jarige, nog voor hij gepromoveerd was,werd Frenkel uitgenodigd om als gasthoogleraar aan de Harvard-univeriteitte doceren. Frenkel woont in Berkeley, Californië.Liefde & Wiskunde stond in 2013 op de bestsellerlijst van de New York Times.en werd in 2015 met de Euler Book Prize bekroond.Liefde & Wiskunde vertelt twee met elkaar vervlochten verhalen. Het ene is demeeslepende autobiografie van Frenkel waarin hij laat zien hoe wonderlijk de Liefdeverbonden is met de Wiskunde. Het andere is een tintelende verhandelingover hoe symmetrie en de daarbij horende groepentheorie de wiskunde en de theorievan de elementaire deeltjes in de natuurkunde beheerst. We lezen hoe het leven vanwiskunde is doordrenkt en hoe het befaamde Langlands-Programma ogenschijnlijkverschillende wiskundige onderwerpen onder één noemer probeert te brengen.Dit uiterst leesbare, gepassioneerd geschreven relaas over de meest opwindendeideeën in de moderne wiskunde wordt zeer aanbevolen aan iedereeen die nieuwsgierigis en van schoonheid houdt.- David Gross, Nobelprijswinnaar natuurkunde, 2004Als je dit boek leest, moet je al het andere wel wegleggen en de wiskunde weer eenkans te geven om je deelgenoot te maken van het ultieme mysterie.- Chris Carter, maker van The X-FilesAls je geen wiskundige bent zorgt dit boek er welvoor dat je er een wilt worden.- Nassim Nicholas Taleb, auteur van The Black SwanISBN 978-94-91126-04-8

De bouwstenen van het leven € 39,99
De bouwstenen van het leven

In deze tweede, licht herziene, versie van "De bouwstenen van het leven" wordt - ook voor leken - op een toegankelijke wijze een overzicht gegeven van de basale kennis van de biochemie en de moleculaire celbiologie (ook wel Life Sciences genoemd). De wereld van DNA, RNA en eiwitten, van energiemetabolisme tot en met genetica, is door Jan Prinsen en Feike van der Leij op een overzichtelijke manier begrijpelijk gemaakt. Niet alleen voor Bachelor-studenten een goed alternatief naast Engelstalige standaardwerken, maar voor iedereen die wil weten hoe de processen in ons lichaam en in de natuur om ons heen op moleculair niveau verklaard kunnen worden. De auteurs hebben daarbij een klassieke kijk gecombineerd met de laatste inzichten en maken op een heldere manier gebruik van de soms onvermijdelijke vaktaal. Het is daarmee oprecht een introductie tot de moleculaire celbiologie te noemen. De informatie wordt in lagen aangereikt: de lezer kan zelf de mate van diepgang en detail bepalen. Sinds het verschijnen van "De bouwstenen van het leven" heeft zich binnen de moleculaire celbiologie een in het oog springende ontwikkeling voorgedaan. Een extra, digitaal, hoofdstuk over de zogenaamde CRISPR-Cas technologie, is gratis te downloaden via de supplemental materials op de website van de uitgever: http://www.wageningenacademic.com/doi/suppl/10.3920/978-90-8686-270-2 Drs. Jan A.M.M. Prinsen is al jaren gefascineerd door de wereld van de moleculaire celbiologie en heeft vele boeken op dat terrein verslonden. Na een actieve loopbaan als tandarts heeft hij tijd gevonden de vergaarde kennis samen te vatten op een manier die het voor leken toegankelijk maakt. Daarbij werd hij inhoudelijk gesteund door dr. Feike R. van der Leij, die als lector en hogeschooldocent aan de Life Sciences & Technology opleidingen in Leeuwarden gewend is deze materie over te brengen. Hij heeft een brede achtergrond in de biotechnologie, met veel praktische ervaring op het terrein van moleculair biologisch onderzoek.

Sternen- und Planetenkalender 2021 € 22,00
Sternen- und Planetenkalender 2021

Venus en Mercurius - Overeenkomsten en verschillen • Deze praktische kalender geeft de stand van het sterrenbeeld ten opzichte van de horizon natuurgetrouw weer. • Maanfasen van dag tot dag • De wassende en de afnemende maan zijn op de horizontale sterrenkaarten ingetekend zoals ze op de aangegeven tijden aan de hemel verschijnen. • Twee pagina's per maand • Met behulp van de grote horizontale avondkaart en de kleine middernacht- en ochtendkaart is de gang van een sterrenbeeld goed te volgen. • Van de mooiste hemelverschijnselen zijn er extra afbeeldingen. • Deze kaarten tonen het samenspel van de planeten. • De combinatie van de kaarten maakt het mogelijk met de beweging van elke planeet vertrouwd te raken. • Uitstekend geschikt voor het oplossen van vragen en het lesgeven. Venus en Mercurius verschijnen tijdens de schemering, ze zijn nooit de hele nacht aan de hemel. Een opvallend, rustig schijnend licht aan de donkere sterrenhemel in de eerste of laatste uren van de nacht, kan de planeet Venus zijn. Ongeveer op 20 januari verdwijnt Venus van de oostelijke ochtendhemel, rond 28 april wordt ze zichtbaar aan de westelijke avondhemel. De Sumeriërs volgden het wassen en het afnemen van de maan en keken uit naar de komst van de eerste avondsikkel. Ze volgden ook het verdwijnen en het opnieuw zichtbaar worden van hun belangrijkste godin INANNA - onze Venus. Voor hen keerde INANNA dan terug van haar reis naar de onderwereld. In mei schijnen Venus en Mercurius drie weken lang in de avondschemering. Mercurius is hoger aan de westelijke hemel dan Venus, meestal heeft echter Venus een grotere hoekafstand tot de zon dan Mercurius. Mercurius verschijnt meestal in de nevels laag boven de horizon of iets erboven. Hij is vaak even tussen de wolken te zien en dan weer achter hen verborgen. De Grieken noemden het daarom Stilbon, de knipperaar. In 2021 zal Mercurius drie keer aan Venus voorbij trekken, en ook drie keer aan Mars en Jupiter. Op deze negen conjunctiedagen is hij echter onzichtbaar. In Nederland verschijnt hij in het stijgende jaar alleen aan de avondhemel, in het dalende jaar alleen aan de ochtendhemel. Het jaarthema 2021 'Venus en Mercurius - Overeenkomsten en verschillen' biedt beginners en ervaren waarnemers praktische en verdiepende aanwijzingen. (Er wordt geen Nederlandse versie uitgegeven)

Sternen- und Planetenkalender 2020 € 12,50
Sternen- und Planetenkalender 2020

2020 is voor sterrenliefhebbers een bijzonder jaar. Pas na 20 jaar is er weer een 'grote conjunctie', een samenstand van Jupiter en Saturnus. Een bijzonder subtiel samenspel van toenadering, verwijdering en een steeds snellere toenadering gaat hieraan vooraf. Venus wordt in de winter van maand tot maand fraaier. In april pronkt ze aan de avondhemel en heeft juist dan een een zeer nauwe samenstand met de Plejaden in de Stier. In mei is er een uniek samenspel met Mercurius, ze hollen elkaar tegemoet. Mars trekt in maart als een lichtzwakke planeet aan Jupiter en Saturnus voorbij. Dan is Saturnus helderder dan Mars, in oktober wordt Mars opnieuw helderder dan Jupiter in grootste glans. Mars beschijft in de Vissen een snelle heen-en-weer gaande beweging. Zijn lus heeft geheel andere eigenschappen dan die van Venus in de Stier. De nieuwe 'Sternen- und Planetenkalender 2020' biedt veel afbeeldingen van de samenstanden van de maansikkel met Venus. Deze mooie verschijnselen zijn voor de beginnende waarnemer een grote hulp bij het leren kennen van het gebeuren aan de hemel. (Er wordt geen Nederlandse versie uitgegeven)